SHREE SAINATH COLLEGE OF PHARMACY

Student Council

Designation Name
Teacher Incharge Mr. Snehal Shrivastav
President Mr. Giriraj Raut (B. Pharm IV year)
Vice President Mr. Sohil Bendre (B. Pharm IV year)
General Secretary Mr. Jatin Kannake (B. Pharm III year)
Joint Secretary Mr. Prateek Ghatak (B. Pharm IV year)
University Representative Mr. Piyush Yerpude (B. Pharm IV year)
Treasurer Mr. Mayur Bopche (B. Pharm III year)
Boys Representative Mr. Tapas Ghosh (B. Pharm IV year)
Mr. Wrushabh Pawar (B. Pharm III year)
Girls Representative Ms. Amisha Jaiswal (B. Pharm IV year)
Ms. Shruti Pali (B. Pharm III year)
Sports Incharge Mr. Mayank Tolmare (B. Pharm IV year)
Mr. Anmol Lute (B. Pharm III year)
Cultural Incharge Ms. Amisha Chandekar (B. Pharm IV year)
Ms. Venus Wasnik (B. Pharm III year)
NSS Incharge Ms. Muskan Botha (B. Pharm IV year)
Ms. Divyata Suryavanshi (B. Pharm IV year)
Social Media Committee Mr. Harshal Kanhire (B. Pharm III year)
Discipline Committee Member Ms. Kanchan Kohale (B. Pharm IV year)
Editorial Board Members Ms. Shrushti Dakhare (B. Pharm II year)
Mr. Netraj Bandawar (B. Pharm IV year)
Mr. Parag Kalbogwar (B. Pharm IV year)
Class Representatives
I year Ms. Samiksha Bagde
Ms. Minakshi Dhekwar
II yaer Mr. Himanshu Bankar
Ms. Isha Tiwari
III year Mr. Aditya Pote
Ms. Vidhi Shukla
IV Year Mr. Milind Buradkar
Ms. Sakshi Bhagat